Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

johnny visser

Onderzoeker WUR

“Bodembiologie én bodemweerbaarheid vormen de basis voor het goed functioneren/presteren van de bodem!”

Marie Wesselink

Onderzoeker WUR

“Telers houden onderzoekers een spiegel voor. Ze dwingen ons de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dat is precies de bedoeling van praktijkonderzoek.”

Arie van Os

Akkerbouwer uit Uithuizermeeden

“Je moet niet heilig vast willen houden aan NKG omdat het NKG is. Voor ons komt spitten soms beter uit.”

paulien van asperen

Onderzoeker WUR

“Kennis uit een dik onderzoeksrapport komt samen in één schema op maat.”

Harry Verstegen

Onderzoeker WUR

“Opbrengsten dalen bij te weinig aanvoer van organische stof”

JANJO DE HAAN

Onderzoeker WUR en coördinator PPS Beter Bodembeheer

“Goede bodemkwaliteit betekent nog niet per se een goed bodembeheer en omgekeerd.”

Marjoleine Hanegraaf

Onderzoeker WUR

“Van organische stof wil je drie dingen weten: het koolstofgehalte, de kwaliteit en de afbraaksnelheid” 

Wiepie Haagsma

Onderzoeker WUR

“Niet de grondsoort, maar wat het perceel nodig heeft, bepaalt de keuze voor de groenbemester die je het beste kunt zaaien. Je kunt daarbij goed het Handboek Groenbemesters gebruiken.” 
“De organische stof is ontzettend belangrijk op onze schrale zandgronden. We hebben hier lichte gronden, die erg droogtegevoelig zijn.”

Ron peters

 Akkerbouwer in  Odiliapeel

i

Gert Evenhuis

 Akkerbouwer in Schoonoord

“In extreme weersomstandigheden zie je toch vaker dat je op gronden waar je een hoger organisch stofgehalte hebt een weerbaarder gewas hebt.”
De boer
op(zoeken)

Marianne Hoogmoed


Onderzoeker Louis Bolkinstituut, voorheen 

Wetenschappelijk medewerker Bodem Van Iperen

“Als je bodem niet in orde is, sta je eigenlijk al met 10-0 achter.”

Share

Bodemweerbaarheid verbeteren

Samenwerken met telers in Bodemkwaliteit op zand

Brochures ‘Telen
zonder ploegen’ / Bodembewerkingsindex

Ontwikkeling van de Gezondgewastool

Onderzoek naar de effecten en toepasbaarheid van bodemmaatregelen 

Opstellen van BLN-indicatorset 

Karakterisering organische meststoffen 

Handboek Groenbemesters

Bedrijvennetwerk bodemmetingen

Groenbemesterdagen & Plant- en bodemgezondheidsdag

Bodemkwaliteitsplan

werken aan een duurzame bodem die werkt voor jou
Al tien jaar werkt PPS Beter Bodembeheer aan praktische bodemkennis voor de boer.

Een gezonde, toekomstbestendige bodem is een kwestie van een lange adem. Om dit te bereiken is integraal bodembeheer nodig, met maatwerk en praktisch toepasbare oplossingen. Daar werkt het PPS Bodembeheer aan in de vorm van onafhankelijk onderzoek samen met bedrijven en overheid. Om nieuwe antwoorden vinden op de vragen uit de praktijk en maatschappij. Om verbanden te leggen binnen de kennis die we de afgelopen tien jaar vergaard hebben.

De bodem is essentieel voor ons bestaan. De wens, en in sommige gebieden noodzaak, tot een duurzamer en actiever bodembeheer is duidelijk. De afgelopen decennia haalden we steeds hogere gewasopbrengsten uit de bodem door te sturen met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en mechanisatie. Dit gaf echter ook ongewenste neveneffecten. De maatschappij vraagt nu om een andere aanpak.

johnny visser

Onderzoeker WUR

“Bodembiologie én bodemweerbaarheid vormen de basis voor het goed functioneren/presteren van de bodem!”

Arie van Os

Akkerbouwer uit Uithuizermeeden

“Je moet niet heilig vast willen houden aan NKG omdat het NKG is. Voor ons komt spitten soms beter uit.”

paulien van asperen

Onderzoeker WUR

“Kennis uit een dik onderzoeksrapport komt samen in één schema op maat.”

Marjoleine Hanegraaf

Onderzoeker WUR

“Van organische stof wil je drie dingen weten: het koolstofgehalte, de kwaliteit en de afbraaksnelheid” 

Wiepie Haagsma

Onderzoeker WUR

“Niet de grondsoort, maar wat het perceel nodig heeft, bepaalt de keuze voor de groenbemester die je het beste kunt zaaien. Je kunt daarbij goed het Handboek Groenbemesters gebruiken.” 
De boer
op(zoeken)
“De organische stof is ontzettend belangrijk op onze schrale zandgronden. We hebben hier lichte gronden, die erg droogtegevoelig zijn.”

Ron peters

 Akkerbouwer in  Odiliapeel

Gert Evenhuis

 Akkerbouwer in Schoonoord

“In extreme weersomstandigheden zie je toch vaker dat je op gronden waar je een hoger organisch stofgehalte hebt een weerbaarder gewas hebt.”

Marianne Hoogmoed


Onderzoeker Louis Bolkinstituut, voorheen 

Wetenschappelijk medewerker Bodem Van Iperen

“Als je bodem niet in orde is, sta je eigenlijk al met 10-0 achter.”

JANJO DE HAAN

Onderzoeker WUR en coördinator PPS Beter Bodembeheer

“Goede bodemkwaliteit betekent nog niet per se een goed bodembeheer en omgekeerd.”

Harry Verstegen

Onderzoeker WUR

“Opbrengsten dalen bij te weinig aanvoer van organische stof”

Marie Wesselink

Onderzoeker WUR

“Telers houden onderzoekers een spiegel voor. Ze dwingen ons de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dat is precies de bedoeling van praktijkonderzoek.”

Bodemweerbaarheid verbeteren

Brochures ‘Telen
zonder ploegen’ / Bodembewerkingsindex

Ontwikkeling van de Gezondgewastool

Karakterisering organische meststoffen 

Handboek Groenbemesters

Groenbemesterdagen & Plant- en bodemgezondheidsdag

Bedrijvennetwerk bodemmetingen

Bodemkwaliteitsplan

Opstellen van BLN-indicatorset 

Onderzoek naar de effecten en toepasbaarheid van bodemmaatregelen 

Samenwerken met telers in Bodemkwaliteit op zand

Een gezonde, toekomstbestendige bodem is een kwestie van een lange adem. Om dit te bereiken is integraal bodembeheer nodig, met maatwerk en praktisch toepasbare oplossingen. Daar werkt het PPS Bodembeheer aan in de vorm van onafhankelijk onderzoek samen met bedrijven en overheid. Om nieuwe antwoorden vinden op de vragen uit de praktijk en maatschappij. Om verbanden te leggen binnen de kennis die we de afgelopen tien jaar vergaard hebben.

De bodem is essentieel voor ons bestaan. De wens, en in sommige gebieden noodzaak, tot een duurzamer en actiever bodembeheer is duidelijk. De afgelopen decennia haalden we steeds hogere gewasopbrengsten uit de bodem door te sturen met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en mechanisatie. Dit gaf echter ook ongewenste neveneffecten. De maatschappij vraagt nu om een andere aanpak.

Al tien jaar werkt PPS Beter Bodembeheer aan praktische bodemkennis voor de boer.
werken aan een duurzame bodem die werkt voor jou

Beter bodembeheer Magazine

Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw
Volledig scherm