Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
balanceren met
Organische stof loont

Voldoende organische stof in de bodem is van belang bij het op peil houden van de opbrengst en de bodemkwaliteit. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur, de weerbaarheid en de bodemvruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden. Door verschillende onderzoeken krijgen we steeds meer nieuwe inzichten over de rol van organische stof in de bodem. In de animatie leggen we het belang van organische stof in de bodem uit. In de video komen de praktische adviezen voor telers op zandgrond aan bod. 

aarde_2_.jpg
afbraak versus aanvoer

Door mineralisatie breekt jaarlijks een deel van de organische stof af. Omdat de afbraak moeilijk te meten is, wordt als vuistregel aangehouden dat jaarlijks zo’n 2.000 kilogram organische stof per hectare aangevoerd moet worden op het organisch stofgehalte op peil te houden. Wanneer de bodem een te laag organisch stofgehalte heeft, moet je meer aanvoeren. Het aanvoeren van organische stof gebeurt met gewasresten, groenbemesters, compost en dierlijke mest.

organische stofbalans

Maar hoe kun dit in de praktijk doen? Wanneer kun je het beste werken met aanvoer van organische stof via gewasresten, of wanneer kun je het beste groenbemesters of dierlijke mest aanvoeren? Met het opstellen van een organische stofbalans voor het gehele bouwplan brengen we de benodigde organische stofaanvoer in beeld. Dit is de hoeveelheid organische stof die nodig is om het organische stofgehalte van de bodem minimaal op peil te houden. Zie voor het opstellen van een organische stofbalans en de kengetallen de betreffende pagina’s in het Handboek Bodem en Bemesting. Om voor de lange termijn opbrengstniveau ’s te kunnen handhaven, moeten telers jaarlijks investeren in het aanvoeren van organische stof.

scales.png
video over organische stofbeheer op zandgrond
organische stof: de onderzoeksresultaten op een rij

Wanneer te weinig organische stof wordt aangevoerd dalen de opbrengsten na een aantal jaar.

Wanneer het organische stofgehalte te laag is, zullen de opbrengsten pas stijgen nadat een aantal jaren voldoende organische stof wordt aangevuld. 

Wanneer er voldoende organische stof aanwezig is en aangevoerd wordt, leidt extra aanvoer van organische stof niet tot meer opbrengst.

Extra organische stofaanvoer leidt tot extra beschikbare stikstof voor de gewassen. Hierdoor neemt ook het risico op stikstofverliezen toe. Bij een goed beheer qua bemesting, vruchtwisseling en gebruik van groenbemesters hoeft dit niet tot grotere verliezen te leiden.

Een hogere organische stofaanvoer leidt logischerwijs ook tot meer koolstofvastlegging in de bodem.

Goed organisch stofbeheer leidt tot sluiting van kringlopen van mest en reststromen.

We kunnen in onze proeven nog niet goed aantonen wat het effect is van extra organische stofaanvoer op bodemstructuur en bodembiologie, al weten we dat er in algemene zin een positief effect is.

tools en handboek

Binnen de PPS wordt momenteel gewerkt aan tools om boeren te ondersteunen met het organisch stofbeheer en aan bruikbare kengetallen voor deze tools.

In het Handboek Bodem en Bemesting staat ook informatie en kengetallen om organische stofbalansen te meten. Ook met de tool OS-balans.nl van NMI en SMK kunnen organische stofbalansen opgesteld worden. De kengetallen in het Handboek Bodem en Bemesting zijn onlangs geactualiseerd. Met deze tools en nieuwe kengetallen kunnen telers en adviseurs betere berekeningen van de organische stofaanvoer maken voor percelen en bedrijven.

Door:


Marjoleine Hanegraaf

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Share

balanceren met
Organische stof loont

Voldoende organische stof in de bodem is van belang bij het op peil houden van de opbrengst en de bodemkwaliteit. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur, de weerbaarheid en de bodemvruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden. Door verschillende onderzoeken krijgen we steeds meer nieuwe inzichten over de rol van organische stof in de bodem. In de animatie leggen we het belang van organische stof in de bodem uit. In de video komen de praktische adviezen voor telers op zandgrond aan bod. 

aarde_2_.jpg

Door mineralisatie breekt jaarlijks een deel van de organische stof af. Omdat de afbraak moeilijk te meten is, wordt als vuistregel aangehouden dat jaarlijks zo’n 2.000 kilogram organische stof per hectare aangevoerd moet worden op het organisch stofgehalte op peil te houden. Wanneer de bodem een te laag organisch stofgehalte heeft, moet je meer aanvoeren. Het aanvoeren van organische stof gebeurt met gewasresten, groenbemesters, compost en dierlijke mest.

afbraak versus aanvoer
organische stofbalans

Maar hoe kun dit in de praktijk doen? Wanneer kun je het beste werken met aanvoer van organische stof via gewasresten, of wanneer kun je het beste groenbemesters of dierlijke mest aanvoeren? Met het opstellen van een organische stofbalans voor het gehele bouwplan brengen we de benodigde organische stofaanvoer in beeld. Dit is de hoeveelheid organische stof die nodig is om het organische stofgehalte van de bodem minimaal op peil te houden. Zie voor het opstellen van een organische stofbalans en de kengetallen de betreffende pagina’s in het Handboek Bodem en Bemesting. Om voor de lange termijn opbrengstniveau ’s te kunnen handhaven, moeten telers jaarlijks investeren in het aanvoeren van organische stof.

video over organische stofbeheer op zandgrond
organische stof: de onderzoeksresultaten op een rij

Wanneer te weinig organische stof wordt aangevoerd dalen de opbrengsten na een aantal jaar.

Wanneer het organische stofgehalte te laag is, zullen de opbrengsten pas stijgen nadat een aantal jaren voldoende organische stof wordt aangevuld. 

Wanneer er voldoende organische stof aanwezig is en aangevoerd wordt, leidt extra aanvoer van organische stof niet tot meer opbrengst.

Extra organische stofaanvoer leidt tot extra beschikbare stikstof voor de gewassen. Hierdoor neemt ook het risico op stikstofverliezen toe. Bij een goed beheer qua bemesting, vruchtwisseling en gebruik van groenbemesters hoeft dit niet tot grotere verliezen te leiden.

Een hogere organische stofaanvoer leidt logischerwijs ook tot meer koolstofvastlegging in de bodem.

Goed organisch stofbeheer leidt tot sluiting van kringlopen van mest en reststromen.

We kunnen in onze proeven nog niet goed aantonen wat het effect is van extra organische stofaanvoer op bodemstructuur en bodembiologie, al weten we dat er in algemene zin een positief effect is.

tools en handboek

Binnen de PPS wordt momenteel gewerkt aan tools om boeren te ondersteunen met het organisch stofbeheer en aan bruikbare kengetallen voor deze tools.

In het Handboek Bodem en Bemesting staat ook informatie en kengetallen om organische stofbalansen te meten. Ook met de tool OS-balans.nl van NMI en SMK kunnen organische stofbalansen opgesteld worden. De kengetallen in het Handboek Bodem en Bemesting zijn onlangs geactualiseerd. Met deze tools en nieuwe kengetallen kunnen telers en adviseurs betere berekeningen van de organische stofaanvoer maken voor percelen en bedrijven.

Door:


Marjoleine Hanegraaf

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Beter bodembeheer Magazine

Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw
Volledig scherm