Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

ALLE ASPECTEN VAN BODEMKWALITEIT GEMETEN

BEDRIJVENNETWERK
BODEMMETINGEN

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bestaat uit 16 akkerbouwers verspreid over heel Nederland. Op de bedrijven in dit netwerk worden alle aspecten van bodemkwaliteit gemeten om boeren beter te kunnen adviseren, waardoor zij hun bodemkwaliteit kunnen monitoren en verbeteren.

nederland.svg Button_FR01 Button_GR01 Button_GR02 Button_GR03 Button_DR01 Button_FL01 Button_FL02 Button_GE01 Button_GE02 Button_NH01 Button_ZH01 Button_ZE01 Button_BR01 Button_BR02 Button_LI01 Button_LI02
LEES HIERONDER MEER OVER HET
BEDRIJVENNETWERK BODEMMETINGEN
Achtergrond

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bestaat uit 16 akkerbouwers verspreid over heel Nederland. Op de bedrijven in dit netwerk worden alle aspecten van bodemkwaliteit gemeten. We kijken naar relaties met de bedrijfsvoering van de boer en de invloed hiervan op verschillende bodemkenmerken. Ook worden nieuwe meetmethoden getest. Hiermee ontwikkelen we kennis om boeren beter te kunnen adviseren en waarmee zij hun bodemkwaliteit kunnen monitoren en verbeteren. 

Over Bedrijvennetwerk Bodemmetingen

bodemmetingen_-_20200127_klein.jpg tekstvlak_okergeel.png

Testen van bodemmetingen

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is in het najaar 2018 opgezet met als doel om bodemmetingen op praktijkbedrijven te testen en te kijken naar de samenhang van bodemindicatoren onderling en met de bedrijfsvoering. De 16 bedrijven vertegenwoordigen de variatie in de akkerbouw in Nederland en vormen daarmee een landsdekkend netwerk. De deelnemende bedrijven zijn geselecteerd en geworven in afstemming met de sectororganisaties. Bij elk bedrijf hebben we met de ondernemers twee percelen geselecteerd voor uitvoering van de metingen.

Variatie in bedrijven

De deelnemende bedrijven verschillen onderling op het gebied van zowel bodem, bedrijfsvoering, als gewassen. Zo worden twee tot meer dan tien gewassen per bedrijf geteeld op een areaal van 40 tot 280 hectare per bedrijf. Op het merendeel van de percelen worden aardappelen, granen en suikerbieten geteeld. De grondsoort varieert van grof zand tot zware rivier- en zeeklei. De bedrijfsvoering verschilt ook. Denk hierbij aan de wijze van grondbewerking, organische bemesting en het gebruik van groenbemesters. De deelnemende boeren hebben een grote belangstelling voor bodembeheer maar zijn verder qua bedrijfsvoering representatief voor hun regio.

Gebruik van het netwerk

Het netwerk kan ook door andere projecten gebruikt worden. Dit is ook in de afgelopen jaren gebeurd. Zo is bij de metingen in 2019 ook een sensor getest die de dichtheid van de bodem kan meten. Dit ter vervanging van de dure en tijdrovende huidige meting. Daarnaast gebruiken 2 Phd-studenten het netwerk voor hun onderzoek naar respectievelijk economische prikkels voor bodembeheer en bodemverbeteraars.

Toekomst

Op dit moment worden de metingen uit 2019 nog volop geanalyseerd. De eerste resultaten zijn al beschikbaar. Ook in de komende jaren is voorzien dat het netwerk gebruikt gaat worden om nieuwe bodemkennis op te doen en toepasbaar te maken voor de praktijk. Zo verwachten we volgend jaar de meting uit 2019 te herhalen.

In 2018 zijn in het netwerk metingen gedaan voor bepalen van koolstofvastlegging. In 2019 zijn meer dan 30 verschillende bodemindicatoren gemeten op de verschillende bedrijven. Hierbij zijn ook alle indicatoren uit de BLN-indicatorset gemeten. Om de metingen te kunnen analyseren worden ook teeltgegevens en historische gegevens van de percelen verzameld. De resultaten worden besproken met de deelnemers, zowel individueel als in jaarlijkse bijeenkomsten. Dat is voor zowel de onderzoekers als voor de deelnemende boeren belangrijk. De onderzoekers brengen inzichten waarmee de praktijk verder kan. De onderzoekers krijgen een beter beeld hoe telers doelen op gebied van bodembeheer kunnen bereiken. Deze gesprekken en bijeenkomsten zijn dus erg belangrijk om tot een goede interpretatie te komen.

Wat is er zoal gemeten
Deelnemers vertellen...
img_1554.jpg
Achtergrond pop-up quote_open_wit.svg

"Ik doe mee om mijn eigen kennis te vergroten. Ik wil graag onafhankelijke kennis verzamelen."

Jaap Jan Op ’t Hof
img_1573.jpg
Achtergrond pop-up (copy) quote_open_wit.svg (copy)

"Ik doe mee om meer kennis te vergaren. De bodem wordt steeds belangrijker en belangrijker."


Gerrit van de Westeringh
Door:


Janjo de Haan

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Share

ALLE ASPECTEN VAN BODEMKWALITEIT GEMETEN

BEDRIJVENNETWERK
BODEMMETINGEN

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bestaat uit 16 akkerbouwers verspreid over heel Nederland. Op de bedrijven in dit netwerk worden alle aspecten van bodemkwaliteit gemeten om boeren beter te kunnen adviseren, waardoor zij hun bodemkwaliteit kunnen monitoren en verbeteren.

LEES HIERONDER MEER OVER HET
BEDRIJVENNETWERK BODEMMETINGEN

Klik op de locatie van het kaartje voor meer informatie over de deelnemer. 

nederland.svg Button_FR01 Button_GR01 Button_GR02 Button_GR03 Button_DR01 Button_FL01 Button_FL02 Button_GE01 Button_GE02 Button_NH01 Button_ZH01 Button_ZE01 Button_BR01 Button_BR02 Button_LI01 Button_LI02
Achtergrond

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bestaat uit 16 akkerbouwers verspreid over heel Nederland. Op de bedrijven in dit netwerk worden alle aspecten van bodemkwaliteit gemeten. We kijken naar relaties met de bedrijfsvoering van de boer en de invloed hiervan op verschillende bodemkenmerken. Ook worden nieuwe meetmethoden getest. Hiermee ontwikkelen we kennis om boeren beter te kunnen adviseren en waarmee zij hun bodemkwaliteit kunnen monitoren en verbeteren. 

Over Bedrijvennetwerk Bodemmetingen

bodemmetingen_-_20200127_klein.jpg tekstvlak_okergeel.png

Testen van bodemmetingen

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is in het najaar 2018 opgezet met als doel om bodemmetingen op praktijkbedrijven te testen en te kijken naar de samenhang van bodemindicatoren onderling en met de bedrijfsvoering. De 16 bedrijven vertegenwoordigen de variatie in de akkerbouw in Nederland en vormen daarmee een landsdekkend netwerk. De deelnemende bedrijven zijn geselecteerd en geworven in afstemming met de sectororganisaties. Bij elk bedrijf hebben we met de ondernemers twee percelen geselecteerd voor uitvoering van de metingen.

Variatie in bedrijven

De deelnemende bedrijven verschillen onderling op het gebied van zowel bodem, bedrijfsvoering, als gewassen. Zo worden twee tot meer dan tien gewassen per bedrijf geteeld op een areaal van 40 tot 280 hectare per bedrijf. Op het merendeel van de percelen worden aardappelen, granen en suikerbieten geteeld. De grondsoort varieert van grof zand tot zware rivier- en zeeklei. De bedrijfsvoering verschilt ook. Denk hierbij aan de wijze van grondbewerking, organische bemesting en het gebruik van groenbemesters. De deelnemende boeren hebben een grote belangstelling voor bodembeheer maar zijn verder qua bedrijfsvoering representatief voor hun regio.

Wat is er zoal gemeten

In 2018 zijn in het netwerk metingen gedaan voor bepalen van koolstofvastlegging. In 2019 zijn meer dan 30 verschillende bodemindicatoren gemeten op de verschillende bedrijven. Hierbij zijn ook alle indicatoren uit de BLN-indicatorset gemeten. Om de metingen te kunnen analyseren worden ook teeltgegevens en historische gegevens van de percelen verzameld. De resultaten worden besproken met de deelnemers, zowel individueel als in jaarlijkse bijeenkomsten. Dat is voor zowel de onderzoekers als voor de deelnemende boeren belangrijk. De onderzoekers brengen inzichten waarmee de praktijk verder kan. De onderzoekers krijgen een beter beeld hoe telers doelen op gebied van bodembeheer kunnen bereiken. Deze gesprekken en bijeenkomsten zijn dus erg belangrijk om tot een goede interpretatie te komen.

Gebruik van het netwerk

Het netwerk kan ook door andere projecten gebruikt worden. Dit is ook in de afgelopen jaren gebeurd. Zo is bij de metingen in 2019 ook een sensor getest die de dichtheid van de bodem kan meten. Dit ter vervanging van de dure en tijdrovende huidige meting. Daarnaast gebruiken 2 Phd-studenten het netwerk voor hun onderzoek naar respectievelijk economische prikkels voor bodembeheer en bodemverbeteraars.

Toekomst

Op dit moment worden de metingen uit 2019 nog volop geanalyseerd. De eerste resultaten zijn al beschikbaar. Ook in de komende jaren is voorzien dat het netwerk gebruikt gaat worden om nieuwe bodemkennis op te doen en toepasbaar te maken voor de praktijk. Zo verwachten we volgend jaar de meting uit 2019 te herhalen.
Deelnemers vertellen...
img_1554.jpg
Achtergrond pop-up quote_open_wit.svg

"Ik doe mee om mijn eigen kennis te vergroten. Ik wil graag onafhankelijke kennis verzamelen."

Jaap Jan Op ’t Hof
img_1573.jpg
Achtergrond pop-up (copy) quote_open_wit.svg (copy)

"Ik doe mee om meer kennis te vergaren. De bodem wordt steeds belangrijker en belangrijker."


Gerrit van de Westeringh
Door:


Janjo de Haan

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Beter bodembeheer Magazine

Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw
Volledig scherm