Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Bodemindicatoren

voor landbouwgronden in nederland (BLN)

infographic_bovenbalk.png
infographic_blok-1_.png
infographic_blok-1.png (copy)
infographic_blok-1.png (copy1)
infographic_blok-1.png (copy2)
infographic_blok-1.png (copy3)

Voor uniforme bodemkwaliteitsbeoordeling en duurzaam beheer

met meting van bodemkwaliteit gericht werken aan versterken bodemfuncties:

productie • waterregulatie • koolstofopslag • recycling nutriënten • biodiversiteit

Bodemkwaliteit meten op een uniforme integrale manier wordt mogelijk gemaakt met BLN: Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland. Het meten van de bodemkwaliteit is belangrijk in het werken aan een duurzaam beheer van landbouwbodems.

tekstvlak_grijs-bruin.png

Waarom meten van bodemkwaliteit

tekstvlak_grijs-bruin.png (copy)

Meten van bodemkwaliteit is lastig

Het meten van bodemkwaliteit is lastig omdat bodems onderling erg van elkaar kunnen verschillen door bijvoorbeeld verschillen in ontstaansgeschiedenis, klimaat en gebruik. Daarnaast variëren veel bodemkenmerken in de tijd zoals bijvoorbeeld het vochtgehalte en zijn sommige bodemkenmerken lastig te meten zoals schimmels en bacteriën in de bodem. Tot slot zijn een aantal metingen kostbaar en/of tijdrovend. Het is dus van belang om de juiste indicatoren te kiezen.

BLN 1.0

Testen en ontwikkelen van de indicatorset

WUR heeft de BLN-indicatorset ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van LNV. In de BLN, versie 1.0 is een selectie van de belangrijkste en beste indicatoren gemaakt. Deze geven een goed en betrouwbaar beeld van de integrale bodemkwaliteit. Hierbij zijn zowel de klassieke betrouwbare meetmethodes geselecteerd en ook alternatieve snellere en goedkopere meetmethodes. De BLN 1.0 is door de partijen in het Nationaal Programma Landbouwbodems onderschreven. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het eenduidig bepalen van de bodemkwaliteit van landbouwbodems en te komen tot duurzaam beheerde landbouwbodems.

In de komende jaren wordt de BLN verder ontwikkeld: meer referentie- en streefwaarden voor de indicatoren komen beschikbaar en er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor opname van meer meetmethodes. Momenteel loopt onderzoek naar de BLN-indicatoren in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen en in het programma Slim Landgebruik.

Indicatoren kiezen

Om de kwaliteit van de bodem goed in beeld te brengen is het van belang om zowel de fysische, chemische als biologische aspecten van de bodem te meten. Daarbij is veel aandacht voor meten van organische stof. De chemische bodemkwaliteit en het organisch stofgehalte worden al regelmatig gemeten. We weten ook al goed wat een goede chemische bodemkwaliteit is. Voor de fysische bodemkwaliteit zijn veel metingen beschikbaar, maar deze zijn wel vaak tijdrovend en duur.

Voor het meten van de biologische bodemkwaliteit en de kwaliteit van organische stof zijn meetmethodes in ontwikkeling. Een aantal van de huidige meetmethodes is tijdrovend en duur en we weten vaak ook nog niet bij welke waarden een bodem goed of slecht te noemen is. Voor een aantal van de metingen zijn ook snelle en goedkope alternatieven beschikbaar. Deze metingen zijn vaak wat minder betrouwbaar maar kunnen wel veel makkelijker uitgevoerd worden.  

Door:


Janjo de Haan

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Share

infographic_bovenbalk...

Bodem-
indicatoren

voor land-bouwgronden in nederland (BLN)

Voor uniforme bodem-kwaliteitsbeoordeling en duurzaam beheer

met meting van bodemkwaliteit gericht werken aan versterken bodemfuncties:

• productie
• waterregulatie
• koolstofopslag
• recycling nutriënten
• biodiversiteit

tekstvlak_grijs-bruin.png

Bodemkwaliteit meten op een uniforme integrale manier wordt mogelijk gemaakt met BLN: Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland. Het meten van de bodemkwaliteit is belangrijk in het werken aan een duurzaam beheer van landbouwbodems.

Waarom meten van bodemkwaliteit

tekstvlak_grijs-bruin.png (copy)

Meten van bodemkwaliteit is lastig

Het meten van bodemkwaliteit is lastig omdat bodems onderling erg van elkaar kunnen verschillen door bijvoorbeeld verschillen in ontstaansgeschiedenis, klimaat en gebruik. Daarnaast variëren veel bodemkenmerken in de tijd zoals bijvoorbeeld het vochtgehalte en zijn sommige bodemkenmerken lastig te meten zoals schimmels en bacteriën in de bodem. Tot slot zijn een aantal metingen kostbaar en/of tijdrovend. Het is dus van belang om de juiste indicatoren te kiezen.

Voor het meten van de biologische bodemkwaliteit en de kwaliteit van organische stof zijn meetmethodes in ontwikkeling. Een aantal van de huidige meetmethodes is tijdrovend en duur en we weten vaak ook nog niet bij welke waarden een bodem goed of slecht te noemen is. Voor een aantal van de metingen zijn ook snelle en goedkope alternatieven beschikbaar. Deze metingen zijn vaak wat minder betrouwbaar maar kunnen wel veel makkelijker uitgevoerd worden.  

Indicatoren kiezen

Om de kwaliteit van de bodem goed in beeld te brengen is het van belang om zowel de fysische, chemische als biologische aspecten van de bodem te meten. Daarbij is veel aandacht voor meten van organische stof. De chemische bodemkwaliteit en het organisch stofgehalte worden al regelmatig gemeten. We weten ook al goed wat een goede chemische bodemkwaliteit is. Voor de fysische bodemkwaliteit zijn veel metingen beschikbaar, maar deze zijn wel vaak tijdrovend en duur.

BLN 1.0

WUR heeft de BLN-indicatorset ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van LNV. In de BLN, versie 1.0 is een selectie van de belangrijkste en beste indicatoren gemaakt. Deze geven een goed en betrouwbaar beeld van de integrale bodemkwaliteit. Hierbij zijn zowel de klassieke betrouwbare meetmethodes geselecteerd en ook alternatieve snellere en goedkopere meetmethodes. De BLN 1.0 is door de partijen in het Nationaal Programma Landbouwbodems onderschreven. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het eenduidig bepalen van de bodemkwaliteit van landbouwbodems en te komen tot duurzaam beheerde landbouwbodems.

Testen en ontwikkelen van de indicatorset

In de komende jaren wordt de BLN verder ontwikkeld: meer referentie- en streefwaarden voor de indicatoren komen beschikbaar en er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor opname van meer meetmethodes. Momenteel loopt onderzoek naar de BLN-indicatoren in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen en in het programma Slim Landgebruik.

Door:


Janjo de Haan

Wageningen University & Research

pasfoto---janjo-de-haan-pag-5-7.jpg

Beter bodembeheer Magazine

Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw
Volledig scherm